Podziękowanie dla uczestników i Organizatorów Pikniku Adamowickiego

Serdeczne dzięki za pracę i zabawę!

2021-08-20

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przybyli na Adamowicki Piknik. Dziękuję za obecność i wspólne biesiadowanie. Dziękuję także wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy spędzić wspólnie czas. Dziękuję Pani Sołtys Marzenie Łukoszek i Kołu Gospodyń Wiejskich, Strażakom z OSP, Zawodnikom LKS Adamowice, Właścicielom Lokalu Stodoła, Właścicielom Ogrodnictwa przy ul. Powstańców, Właścicielom Firmy Brixton, Motocyklistom z Family Ghost, Panu Jezusek – za nagłośnienie imprezy, nieocenionej Radzie Duszpasterskiej za pomoc i pomysły, animatorkom Dzieci Maryi, wszystkim wolontariuszom i moim kolegom kapłanom. Dziękuję za dar materialny przeznaczony na zakup pieca na probostwo. Za każdą okazaną pomoc niech dobry Bóg wynagrodzi. 

Ks. Proboszcz

Wiadomości