Geneza parafii w Adamowicach

Przez większą część swojego istnienia Adamowice należały do parafii Raszczyce.

2020-04-23

W połowie XVII wieku parafia raszczycka, wraz z Adamowicami, traci swą samodzielność i zostaje wraz ze swymi przysiółkami Małą Nędzą i Adamowską Piłą włączona do parafii w Markowicach. 29 lipca 1925 roku zostaje erygowana parafia Raszczyce z miejscowościami: Adamowice, Kobyla i Budzin. Pierwszym proboszczem tejże parafii zostaje mianowany ksiądz Jan Kandziora. Mieszkańcy Adamowic licznie i chętnie uczestniczyli w nabożeństwach i uroczystościach religijnych pokonując 3,5 km drogę do kościoła. Czynią już jednak usilne starania o uzyskanie zezwolenia na budowę własnej - dużej kaplicy, przy której utworzono by własną wspólnotę parafialną. Murowana kapliczka, nosząca pierwotnie wezwanie św. Mikołaja, otrzymuje nowe wezwanie Matki Bożej Anielskiej. Kaplicę przydrożną p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów zbudowali mieszkańcy Adamowic. W głównym ołtarzu znajduje się obraz M. B. Anielskiej przeniesiony ze starej kaplicy. Kaplicę poświęcił w dniu 2 sierpnia 1934 roku ks. Robert Szynawa. Kościół parafialny p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów został zbudowany staraniem ks. Romana Bednarka w latach 1983 - 1989, według projektu inż. Michała Kuczmińskiego. Konstrukcję opracował inż. Robert Szota. Kościół został poświęcony dnia 3 czerwca 1989 roku przez Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Dnia 9.06.2019 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 30-lecia poświęcenia naszego kościoła.

Tak aktualnie wygląda wnętrze kościoła.

historia