Żywy Różaniec

Zapraszamy do włączenia się we wspólne odmawianie różańca

2020-06-25

 ŻYWY  RÓŻANIEC W NASZEJ PARAFII

       

 

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy , zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę  Jarickot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes  Domino w 1832 r.

        W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca , opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP  w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, a zatwierdzony przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

     Aby za wstawiennictwem Maryi wypraszać łaski u Boga  w naszej parafii Żywy Różaniec powstał na zakończenie Misji Świętych odbywających się od 05 - 13.03.1994 roku, a proboszczem  był ks. kanonik Konrad Seligman .   

Obecnie w parafii  mamy 9 róż różańcowych. Różę tworzy 20 osób. Na ich czele stoi zelator lub zelatorka. Opiekę duszpasterską nad nimi sprawuje Ks. Proboszcz.

Róże Różańcowe naszej parafii

Ks. Opiekun – ks. Proboszcz Jacek Błaszczok

Przewodnicząca (przełożona) –  Halina Gembalczyk

Zastępca  Przewodniczącego (przełożonej)  -  Urszula  Piela

 

Lp.

Nazwa Róży  

(Patron/ka Róży)     

Zelator(ka)

 

1.

Matki Bożej Anielskiej

Urszula Achtelik

2.

Świętego Józefa

Bronisław Czeszyk

3.

Świętego Jacka

Alojzy Brzonkalik

4.

Matki Bożej Piekarskiej

Bernadeta Wojak

5.

Matki Bożej Częstochowskiej

Iwona Czeszyk

6.

Świętej Barbary

Janina Mrówka

7.

Świętego Jana Pawła II

Zofia Ochwat

8.

Świętego Ojca Pio

Aniela Musioł

9.

Świętej Faustyny

Ilona Drygas

 

W naszej parafii prowadzi się Księgę Żywego Różańca , do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych. Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała.

 

Zadania i obowiązki członków  Żywego Różańca                                  

1. codzienne rozważanie jednej  wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;

2. udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic ;

3. uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;

4. rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;

5. odważne stawanie w obronie wiary;

6. udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży;

Przywileje Członków Żywego Różańca

1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolice Apostolską (Dekret Penitencjarni Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku,  w dniu:

a. przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;

b. uroczystości Narodzenia Pańskiego;

c. uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;

d. uroczystości Zwiastowania Pańskiego;

e. uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

f. wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;

g. uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;

h. święta Ofiarowania Pańskiego.

2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.

3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych którzy odmawiają różaniec.

4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

W naszej parafii w Dzień Fatimski począwszy od m-ca maja do października  każdego 13-tego  dnia miesiąca odbywa się procesja dookoła kościoła  z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Przystrojeniem i niesieniem  figury  zajmują się członkowie poszczególnych  Róż Różańcowych .

 

grupy parafialne